Funcionament

El Centre Cívic de l’Àngel vol ser, a través de la seva funció dinamitzadora, un marc de referència per a la població com un espai d’animació sociocultural.

A més a més, també pretén ser un lloc de referència i promoció per a projectes proposats i gestionats per col•lectius o entitats, els quals hi trobaran el suport humà i tècnic per tirar-los endavant. Ha de ser també un canal per a la difusió sociocultural d’aquells actes o activitats que puguin interessar el barri i la vila.

Aquest equipament disposa d’una animadora sociocultural responsable de tots els actes proposats pel mateix Ajuntament i també de la dinamització i de la coordinació de diferents activitats que puguin sorgir per part de les entitats.