El centre

El Centre Cívic de l’Àngel és un equipament municipal destinat a potenciar la vida associativa i la participació ciutadana; d’aquesta manera es converteix en un espai que, d’una forma estable i activa, potencia un seguit d’activitats socioculturals adreçades bàsicament a les franges de població d’infants i joves.

A qui va destinat?

El Centre Cívic de l’Àngel és un espai obert a totes les entitats i col•lectius que vulguin dur-hi a terme alguna activitat, tant puntual com continuada.